Zac

Zac
3/10778 Saldırı Gücü Defans Yetenek Gücü Zorluk
Saldırı Gücü: 59.67
Attack Range: 175
Movement Speed: 340
Armor: 23.88
Magic Resistance: 32.1

Health Points:       614.6
Mana Points: 30
  1. P
  2. Q
  3. W
  4. E
  5. R

Öneriler

Hücre Bölünmesi

×

Zac bir yeteneğiyle rakibe her vurduğunda kendinden bir parça bırakır. Bu parçayı geri alarak Can yenileyebilir. Ölümcül hasar aldığında Zac 4 pelte parçasına bölünür; bu parçalar tekrar birleşmeye çalışır. Sağlam kalan pelte parçaları olursa, Zac bu peltelerin Can değerlerine bağlı olarak değişen Can miktarıyla tekrar dirilir. Sağlam kalan her pelte parçası Zac'in azami Can, Zırh ve Büyü Direnci değerlerinin belli bir yüzdesine sahiptir. Bu yeteneğin bekleme süresi 5 dakikadır.

Esnek Saldırı

×

Zac kollarını uzatarak, yakındaki rakiplerin yavaşlamasına ve hasar görmesine yol açar.

Maddenin Kararsız Hali

×

Zac'in vücudu patlayarak, çevresindeki rakiplere hasar verir.

Elastik Sapan

×

Zac kollarını yere sabitleyip geri geri gider, sonra kendini öne fırlatır.

Hoplaya Zıplaya!

×

Zac havaya fırlayarak Hareket Hızı kazanır ve üç kez yere çarpar; her seferinde yakındaki rakiplerin hasar almalarına, yavaşlamalarına ve savrulmalarına yol açar.