Olaf

Olaf
9/10533 Saldırı Gücü Defans Yetenek Gücü Zorluk
Saldırı Gücü: 59.98
Attack Range: 125
Movement Speed: 350
Armor: 26.04
Magic Resistance: 32.1

Health Points:       597.24
Mana Points: 3315.6
  1. P
  2. Q
  3. W
  4. E
  5. R

Öneriler

Başıbozuk Hiddeti

×

Eksik olan her %1 Can başına Olaf'ın Saldırı Hızı %1 artar.

Balta Fırlat

×

Olaf'ın hedef konuma saplamak için fırlattığı balta, yolda biçtiği rakiplere hasar vererek bu rakiplerin Hareket Hızı değerlerini azaltır. Olaf baltasını yerden alırsa, bu yeteneğin bekleme süresi 4,5 saniye azalır.

Hırçın Saldırı

×

Olaf'ın Saldırı Hızı artar; Olaf eksik Can değerine bağlı olarak Can Çalma ve tüm kaynaklardan iyileşme etkilerinde artış elde eder.

Pervasız Vuruş

×

Olaf öyle bir hışımla saldırır ki; hem hedefine, hem de kendine gerçek hasar verir ve hedefi yok ederse Can bedelini geri alır.

Ragnarok

×

Olaf zayıflatma etkilerine karşı geçici olarak bağışıklık kazanır.